Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chịch nhỏ bạn thân mới chơi hàng lên cơn ngáo đá